YZA

HZ. PATMANYŇ DOGASY


Okalyşy
“Ya haýýü Ya Kaýýumü ! Birahmetike estegisü la tekilni ila nefsi tartefe aýnin ve aslihli şe’ni küllehu.”

Manysy
Eý Haýý we Kaýýum bolan Allahym! Seniň rähmetiňe sygynyp seni çagyrýaryn. Meni göz açyp-ýumasy salym hem öz nebsim bilen baş-başa goýma. Ýekeje pursat hem meni dogry ýoldan aýyrma...

Back to Top