YZA

DOWZAHA GITMEZLIK ÜÇIN


Pygamberimizden(s.a.w) rowaýat edilmegine görä Ertir namazyndan soňra, hiçkim bilen gürleşmezden 7 gezek : “Allahümme ejirnä minen-nar” diýilse, tä agşam namazyna çenli şol adam wepat bolsa dowzaha gitmejekligi bellenip geçilýär.

Edil şonuň ýaly agşam namazyndan soňra-da, hiçkim bilen gürleşmezden 7 gezek : “Allahümme ejirnä minen-nar” diýilse, tä ertir namazyna çenli şol adam wepat bolsa dowzaha gitmejekligi bellenip geçilýär. Manysyny düşünip okamak şerti bilen.
Bu keramatly dogany gündelik endik etmegiňizi maslahat berýäris.

اَللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ

“Allahümme ejirnä minen-nar”

Manysy:
Allahym meni dowzah odundan gora

Back to Top