YZA

BERGILI ADAMYŇ DOGASY


اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكِ عَمَّنْ سِوَاكَ

Okalyşy
Allahumme ekfini bi halalike an haramike we agnini bi fadlike ammen siwake

Manysy
Allahym maňa halal mal-mülk yhsan eýle ki, haram kylan zatlaryňdan daşda duraýyn. Maňa tükenmez hazynaňdan nesip et ki, başga hiç kime mätaç bolmaýyn

Bu dogany näme üçin okamaly?
Bergili bir adamyň bergisinden halas bolmagy üçin okalmaly doga. Şeýle hem diňe Alladan dilemeli, we netijesinem diňe Alladan garaşmaly.

Back to Top