YZA

GÖZ-DILDEN GORANMAK ÜÇIN DOGA
(göz degmesinden goranmak üçin)


Göz degmesinden nähili goranyp bolýar, onuň ýörite dogasy barmy?
Söýgüli Pygamberimiz(s.a.w) “Göz degmesi(nazar) haktyr.” (Buhari, Tyb, 36) diýip belläp geçipdir. Bir adamyň ýüzünde sarylyk görüpdir we : “Bu adam üçin dileg ediň, sebäbi oňa göz degipdir.” (Buhari, Tyb, 35) diýipdir.
Pygamberimiziň (s.a.w) göz degmez ýaly “Felak” we “Näs” sürelerini okandygy, ashabyna-da bu süreleri okamagy maslahat berendigi aýdylýar (Tirmizy, Tyb, 16; İbn Maje, Tyb, 32)
Hat-da suw içjek wagtyňyz ilki “Felak” we “Näs” sürelerini okap, soňra suwa üfläp, ondan soňra içmegiňiz maslahat berilýär.
“Aýetül-Kürsi” okalmagy hem maslahat berilýär.

Ýene-de Resul-y Ekrem(s.a.w): “Eger-de haýsam bolsa bir kişi göwnüne ýaran bir zat görse; ‘Maşaallah lä kuwwete illä billäh’ diýse, oňa hiç bir zat zyýan berip bilmez.” (Beýhaki, Şu‘abü’l-iman, VI, 213) diýipdir. (780, 1040)
Bu sözüň manysy: “Diňe Allanyň diýeni bolar. Ondan başga gudrat we güýç eýesi ýokdyr”

Mundan başga-da doga-jada garşy we göz degmezlik üçin birden köp doga okalyp bilner. Söýgüli Pygamberimiz(s.a.w) esasan hem agtyklary Hasan we Hüseýini göz we şuňa meňzeş erbetliklerden goramak üçin şu dogany okardy:

Okalyşy
"Euzu bi kelimätillahit-tammeti min külli şeýtanin we hammetin we min külli aýnin lammetin."

Manysy
“Her dürli şeýtanlardan, zäherli haýwanlardan we ähli kem gözlerden Allanyň kemsiz kelamyna sygynýaryn”

Nazar aýaty

Göz degmez ýaly “Kalem” Süresiniň 51 we 52-nji aýatyny okamak hem maslahat berilýär.

وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَٰرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا۟ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ لِّلْعَٰلَمِينَ

"Euzu bi kelimätillahit-tammeti min külli şeýtanin we hammetin we min külli aýnin lammetin."

Manysy
“Her dürli şeýtanlardan, zäherli haýwanlardan we ähli kem gözlerden Allanyň kemsiz kelamyna sygynýaryn”

Felak Süresi

اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللہِ الرَّحْمَنِ الرَّ حِیْمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ *وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ*وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ*وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

Euzu billahi mineş-şeýtanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim;
Kul e’uzü birabbil-felak. Min şerri mä halak. We min şerri gasikyn izä wekab. We min şerrinneffasati fil’ukad. We min şerri hasidin izä hased.

Manysy
Aýt (eý, Muhammet!): «Men säheriň Perwerdigärine sygnyp, (Onuň) ýaradan zatlarynyň şerinden, tümlük bürän wagty gijäniň şerinden, düwünlere (üfläp jady edýän) jadygöýleriň şerinden, göriplik edýän wagty göribiň şerinden pena isleýärin!».

Näs (Ynsanlar) Süresi

اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللہِ الرَّحْمَنِ الرَّ حِیْمِ
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَٰهِ النَّاسِ *و مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

Euzu billahi mineş-şeýtanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim;
Kul e’uzü birabbinnäs. Mälikinnäs. Ilähinnäs. Min şerril-weswäsilhannäs. Elleziý ýüweswisü fiý sudurinnäsi. Minel-jinneti wennäs.

Manysy
Aýt (eý, Muhammet!): «Men ynsanlaryň Perwerdigärine, ynsanlaryň Hökümdaryna, ynsanlaryň Hudaýyna sygnyp, (gaflatda wagty) ynsanlaryň gursaklaryna (ýüreklerine) was-wasy salýan, (Allany ýatlaýan wagty bolsa gaçýan) ynsanlardan we jynlardan bolan şeýtanyň şerinden pena isleýärin!».

Aýetül-Kürsi

اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللہِ الرَّحْمَنِ الرَّ حِیْمِ
اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Euzu billahi mineş-şeýtanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim;
Bismillahirrahmanirrahim; Allahü lä ilähe illä hüwel haýýül kaýýum, lä te'huzühu sinetün welä newm, lehu mä fissemäwäti we ma fil'ard, men zellezi ýeşfeu indehu illä bi'iznih, ýa'lemü mä beýne eýdiýhim wemä halfehüm, welä ýü-hitune bi'şeý'in min ilmihi illä bima şae wesia kürsiýýühüssemäwäti wel'ard, welä ýeudühu hyfzuhümä we hüwel aliýýül aziým.

Back to Top