«Allahym! Senden bol ryzk, peýdaly ylym we her hili kesellerden şypa dileýärin».

Ylmyhal>>Hajyň wajyplary

Hajyň wajyplary

Hajyň şert we rükünlerinden başga menasyky hem bardyr. Haj ybadatynyň kämil bolmagy üçin bulary hem amal etmek zerurdyr. Hajyň wajyplaryndan biriniň sebäpsiz terk edilmegi haramdyr. Ýöne isle meýletin, isle bir sebäp bilen wajyplary terk etmek hajy bozmaýar. Hajyň wajyplary terk edilse, her biri üçin bellenilen keffaret ýerine ýetirilmelidir. Hajyň wajyp bolan menasykyna asly wajyplar hem diýilýär.Asly wajyplar şulardyr: