YZA

HAŞR SÜRESINIŇ SOŇKY AÝATLARY BARADA

Resulullah sallallahu aleýhi we sellem şeýle diýipdir:
-”Ir bilen 3 gezek “Euzu billahis-semigyl alimi mineşşeýtanirrajim” diýip Haşr süresiniň soňky üç aýatyny okan adam üçin 70 müň perişde agşama çenli doga eder. Şol gün ölse şehit bolup öler. Agşam okasa ýene şol bir zatlara gowuşar”.

Back to Top