MENÝU 

Nebe: 1/2

Amme ýetesäelun. Anin-nebeil-azym. Ellezi hum fihi muhtalifun. Kellä saýa’lemun. Sümme kellä saýa’lemun. Elem nej’alil-arda mihädä. Wel-jibalä ewtädä. We halaknäkum ezwajä. We jealnä newmekum subatä. We jealnäl-leýle libäsä. We jealnän-nehara meaşa. We beneýnä fewkakum seb’an şidädä. We jealnä sirajen wehhaja. We enzelna minel-mu’syrati mäen sejjäjä. Linuhrija bihi habben we nebätä. We jennätin elfäfä. Inne ýewmel-fasli käne mikatä. Ýewme ýunfahu fis-suri fete’tune efwäjä. We futihatis-semäi fekänet ebwäbä. We suýýiratil-jibalu fekänet serabä. Inne jehenneme känet mirsadä. Littagyne meäbä. Lä bisine fihä ehkabä. Lä ýazukune fihä berden we lä şerabä. Illä hamimen we gassakä. Jezäen wifaka. Innehum känü lä ýarjune hisabä. We kezzebu bi-aýatinä kizzäbä. We külle şeý’in ahsaýnähu kitäbä. Fezuku felen nezidekum illä azabä.

Back to Top